Cine este Asociatia Ayan

Asociația Ayan a luat naștere ca urmare a sesizării reacției nepotrivite din România atunci când există cazuri de malpraxis.

Eroarea medicală este rareori pedepsită.

Pe de o parte

din cauza faptului că oamenii nu știu ce drepturi au și ce să facă atunci când se confruntă cu un caz de malpraxis și ajung, în cele mai multe dintre cazuri, să nu acționeze în niciun fel.

Pe de altă parte

pentru că asociațiile profesionale medicale, autoritățile publice cu competențe în domeniul medical, organele de cercetare penală și alți factori de decizie nu au opinii clare și nu se implică eficient în cazurile de malpraxis astfel încât multe dintre procesele intentate se finalizează, de fapt, cu exonerarea medicului de culpă pe motiv că aceasta nu a putut fi dovedită.

Ce își propune Asociația Ayan

  • Educarea publicului în legătură cu drepturile pacientului și stimularea sa să reacționeze atunci când există disfuncționalități în interacțiunea cu sistemul medical.

  • Propunerea unor soluții realiste pentru construirea unui sistem de sănătate curățat de tarele care-l macină;

  • Inițierea unui dialog între părțile interesate din domeniu cu privire la calitatea actului medical.

Asociația Ayan doreşte să aducă la aceeaşi masă pacienții, medicii și autoritățile, pentru ca erorile medicale să nu mai fie un subiect tabu şi să poată fi găsite soluţii în beneficiul tuturor părţilor implicate, având ca rezultat îmbunătățirea calității actului medical.

Ce vrem să obținem

Modificarea legislatiei în sensul:

  • reglementării mai atente a domeniului;

  • armonizării competențelor autorităților publice cu atribuții în domeniul medical;

  • grija față de existența, însușirea și implementarea Protocoalelor;

  • cu scopul

  • armonizării standardului național al calității actului medical cu cel internațional;

  • impunerii standardului de calitate al actului medical la nivel național.

Vrem să ne implicăm în identificarea etapelor necesare implementării modificărilor legislative și să asistăm autoritățile competente în procesul de parcurgere a acestor etape.