Politică de confidențialitate

ASOCIAȚIA AYAN: POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

1. INFORMAȚII GENERALE DESPRE ASOCIAȚIA AYAN Asociația Ayan a fost înființată în 2019, ca urmare a unui caz tragic de malpraxis în care Ayan, un copil de numai un an, şi-a pierdut viaţa. Părinţii lui Ayan au decis înfiinţarea Asociaţiei, prin care îşi propun să facă o schimbare în sistemul medical românesc, astfel încât cazuri precum cel al lui Ayan să nu se mai poată întâmpla. Astfel, Asociația își propune să faciliteze identificarea de soluţii în beneficiul tuturor părţilor implicate în actul medical pentru a îmbunătăți calitatea acestuia. Asociația desfășoară și proiecte de educare a publicului în legătură cu drepturile pacientului și încurajarea acestuia să acționeze împotriva disfuncționalităților din sistemul medical pe care le întâlnește. În fine, Asociația își propune să contribuie la modificarea legislației existente în domeniul medical, în special în legătură cu standardele de calitate a actului medical. Asociația Ayan funcționează conform legilor din România și își are sediul în Râmnicu-Vâlcea, str. Ferdinand nr. 47, Jud. Vâlcea. Asociația este reprezentată prin doamna Denisa Elena Mutu, în calitate de Președinte al Consiliului Director. 2. INFORMAȚII GENERALE DESPRE ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE Am întocmit acest document pentru a explica de ce și cum utilizăm date cu caracter personal în activitatea noastră. Credem că protejarea intimității dumneavoastră este parte din rolul Asociației noastre, prin urmare, ca în orice lucru pe care îl facem, suntem foarte atenți să nu vă încălcăm drepturile. Este important pentru noi să vă protejăm datele cu caracter personal, mai ales că unele dintre ele sunt foarte importante și sensibile pentru dumneavoastră și cei dragi dumneavoastră. Această Politică de Confidențialitate se adresează membrilor, angajaților și voluntarilor Asociației, precum și persoanelor care sprijină demersurile Asociației sau beneficiază de activitatea Asociației, sau în general tuturor celor cu care intrăm în contact sau care au legătură cu acțiunile noastre. Dacă vă regăsiți în categoriile de persoane menționate mai jos, în Secțiunea 3, acest lucru înseamnă că utilizăm datele Dvs. în activitatea noastră. Această Politică de Confidențialitate vă prezintă toate informațiile de care aveți nevoie ca să înțelegeți cum utilizăm datele Dvs. cu caracter personal. Începem prin a vă explica ce înseamnă “date cu caracter personal” în contextul activităților Asociației. E vorba de orice informații care se referă la o persoană fizică și care identifică sau pot identifica acea persoană. Datele cu caracter personal sunt obișnuite (de ex., numele unei persoane), dar există și date sensibile, pentru care e nevoie de atenție specială; acestea din urmă sunt, de ex., datele de sănătate ale unei persoane, sau codul său numeric personal, sau datele sale financiare. Nu sunt date cu caracter personal acele informații generale, nespecifice, care nu pot fi atribuite cuiva anume. Când avem un dubiu dacă o informație pe care am primit-o de la dumneavoastră reprezintă date cu caracter personal, o vom trata ca și cum ar fi și vom acorda atenția cuvenită utilizării acelei informații. Veți găsi mai jos, în acest document, informațiile cerute de legislația aplicabilă cu privire la cum utilizează Asociația datele Dvs. cu caracter personal. Am detaliat scopurile și temeiurile de prelucrare a datelor, precum și durata pentru care avem nevoie de datele Dvs. sau persoanele care ar putea primi datele Dvs. de la noi, în ce situații și pentru ce motive. La finalul acestei Politici de Confidențialitate veți găsi informații despre drepturile Dvs., potrivit legii, în legătură cu felul în care utilizăm datele Dvs. Această Politică de Confidențialitate este întocmită în baza legislației privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește procesarea datelor personale și circulația liberă a acestora, care abrogă Directiva 95/46/EC (“GDPR“). 3. CÂND ȘI DE CE FOLOSIM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL:
 • Dacă sunteți membru al Asociației Ayan:
Utilizăm datele Dvs. de contact (nume, prenume, telefon sau adresă de email, eventual adresa de corespondență) pentru a comunica cu dumneavoastră și pentru a asigura funcționarea Asociației și îndeplinirea activităților noastre. Transmitem unele informații care se referă la dumneavoastră (de regulă, nume și prenume, alte date de contact și de identificare precum cod numeric personal sau detalii din actele de identitate) autorităților publice pentru înregistrarea și autorizarea Asociației, sau celor cu atribuții fiscale, în legătură cu activitatea Asociației. Dacă vă implicați în activitățile derulate de Asociație, vă utilizăm datele pentru a putea duce acele activități la bun sfârșit. Astfel, numele și alte date care se referă la Dvs. și activitatea Dvs. în cadrul Asociației (nu și date de contact sau de identificare a dumneavoastră) pot apărea în informările și rapoartele Asociației, transmise donatorilor, beneficiarilor sau făcute publice, în general. De asemenea, este posibil ca unele date care se referă la Dvs. să continue să apară în documentele Asociației și după ieșirea Dvs. din Asociație, atunci când legislația ne cere acest lucru. În general, când folosim datele Dvs. ne bazăm pe calitatea Dvs. de membru al Asociației (art. 6.1 (b), GDPR) sau pe obligațiile noastre legale (art. 6.1 (c) GDPR) și, uneori, pe interesele noastre legitime de a ne face cunoscută activitatea (art. 6.1 (f) GDPR). Dacă vom avea nevoie de consimțământul Dvs. pentru a vă folosi datele, vi-l vom cere în mod specific.
 • Dacă ne solicitați sprijinul în cazuri de posibil malpraxis
În primul rând, ne așteptăm că sunteți o persoană majoră; având în vedere gravitatea demersurilor pe care le presupune demonstrarea unui caz de malpraxis, avem nevoie să discutăm cu persoane în vârstă de cel puțin 18 ani. Ca să vă acordăm sprijinul nostru, preluăm de la Dvs. date de contact și de identificare (de ex., nume, prenume, telefon, adresă de corespondență, email, copii de acte de identitate) și date de sănătate în legătură cu posibilul caz de malpraxis. Ne bazăm în principal pe acordul Dvs. expres pentru a primi și utiliza aceste date de la Dvs. pentru a vă sprijini în posibilul caz de malpraxis (art. 6.1 (a), 9.2 (a) GDPR). Uneori, putem cere și date financiare în ce vă privește (de ex., o adeverință de venituri sau declarații pe propria răspundere) ca să stabilim dacă aveți nevoie de sprijinul nostru material pentru a suporta costurile procedurilor care trebuie urmate în legătură cu posibilul malpraxis cu care vă confruntați. Analizăm aceste date financiare pe baza interesului nostru legitim de a ne implica material cu prioritate în acele cazuri în care victimele posibilelor cazuri de malpraxis nu își permit să suporte singure costurile procedurilor (art. 6.1 (f) GDPR). Sprijinul nostru într-un posibil caz de malpraxis presupune efectuarea anumitor verificări și proceduri, de ex., de către medici sau experți medicali, pentru care avem nevoie de datele Dvs. În acest caz, utilizăm datele Dvs. pe baza acordurilor dintre noi (art. 6.1 (b) GDPR), respectiv, când e vorba de date de sănătate, pe baza acordului Dvs. expres manifestat prin acordurile noastre (art. 6.1 (a), art. 9.2 (a) GDPR). Dacă nu Dvs. sunteți victima posibilului caz de malpraxis, ci o altă persoană care este încă în viață, vă vom solicita concursul pentru a obține acordul victimei pentru utilizarea datelor sale, în special a celor de sănătate. Vom dori să o informăm pe aceasta în legătură cu ce facem noi—prin transmiterea acestei Politici de Confidențialitate—și eventual îi vom cere să semneze un formular de consimțământ. Desigur, dacă sunteți părintele unui minor, posibilă victimă a unui caz de malpraxis, va fi suficient ca dumneavoastră să vă exprimați acordul pentru utilizarea datelor copilului de către Asociație, conform legii. Uneori, cu acordul Dvs. și/sau al victimei din posibilul caz de malpraxis, vom putea efectua comunicări publice cu privire la cazul în care vă acordăm sprijin, dacă vom considera, împreună cu Dvs., că este necesar pentru succesul demersurilor noastre. Pentru a pregăti comunicatele de presă vom utiliza anumite date și informații care conțin date cu caracter personal, fie ale Dvs., fie ale unor terțe persoane. Vom utiliza aceste date pe baza interesului nostru legitim de a face cunoscute demersurile noastre (art. 6.1 (f) GDPR). Desigur, vom avea în vedere reducerea pe cât de mult posibil a informațiilor care ar permite identificarea persoanelor implicate pe care le publicăm. Vă putem solicita și folosi date financiare care se referă la Dvs. pentru a facilita facturarea anumitor plăți între Asociație și Dvs.; facem acest lucru în considerarea relației noastre, în care noi reprezentăm în parte interesele Dvs. în legătură cu posibilul caz de malpraxis (art. 6.1 (b) GDPR). În fine, este posibil să utilizăm, pentru scopurile de mai sus, informații care se referă la Dvs. pe care le obținem din alte surse sau le obținem direct în cursul demersurilor noastre (de ex., de la spitale sau clinici, de la experți, de la sau prin instanțe de judecată, sau din surse publice); vom utiliza aceste date pe baza interesului nostru legitim de a vă sprijini în demersurile noastre comune (art. 6.1 (f) GDPR).
 • Dacă sunteți implicat(ă) într-o situație în care Asociația susține interesele unei alte persoane
Dacă sunteți personal medical sau al unor autorități, sau altfel de persoane implicate într-un posibil caz de malpraxis în care Asociația sprijină o altă persoană, vom utiliza informații care se referă la Dvs. (precum date de identificare, funcție, loc de desfășurare a activității, titluri, specializări, anumite activități efectuate) în contextul demersurilor Asociației, de ex., verificări cu experți, analize cu avocați și alți consultanți, sau demersuri administrative (de ex., la Colegiul Medicilor) sau judiciare (la instanțele de judecată). Vom face acest lucru pe baza interesului nostru legitim de a ne desfășura activitatea potrivit obiectivelor noastre (art. 6.1 (f) GDPR). Vom păstra confidențialitatea asupra datelor Dvs. și ne așteptăm ca și persoanele cărora le transmitem informații despre implicarea Dvs. să o facă. Totuși, e posibil să facem publice unele detalii despre posibilele cazuri de malpraxis sau despre cazuri confirmate în instanță și, chiar dacă nu vom menționa expres numele sau funcția Dvs., e posibil ca unele persoane să vă identifice după elemente deja cunoscute de ele; pentru aceste cazuri, ne propunem să luăm măsuri adecvate care să vă protejeze interesele – de ex., să precizăm stadiul procedurilor din cazul respectiv. Aceste activități de publicitate sunt bazate pe interesul nostru legitim de a ne face cunoscută activitatea (art. 6.1 (f) GDPR).
 • Dacă vă acordăm sprijinul în situații în care aveți nevoie (altfel decât în cazuri posibile de malpraxis)
Ne implicăm și în alte situații decât cazurile de malpraxis medical. Indiferent de situație, însă, avem nevoie să știm care sunt numele persoanelor care vor beneficia de sprijinul nostru, precum și de date financiare în legătură cu ele, ca să stabilim dacă persoanele respective nu își pot susține singure cheltuielile pe care le preia Asociația. Vom analiza datele pe care ni le puneți la dispoziție pe baza acordului Dvs. (art. 6.1 (a) GDPR), fiind înțeles că, dacă nu ne furnizați aceste date, e posibil ca noi să nu ne putem implica în susținerea Dvs.
 • Dacă sunteți sau reprezentați un partener sau furnizor de servicii al Asociației
În acest caz, Asociația utilizează datele cu caracter personal ale persoanelor care reprezintă partenerii noștri. Facem acest lucru pentru a încheia și da curs contractelor de care avem nevoie pentru a ne îndeplini activitatea, precum și pentru comunicare, în special privind executarea contractului, transmiterea de noutăți în ce ne privește, sau de comenzi ori facturi, sau în fine pentru a ne menține relația cu Dvs. sau cu angajatorul Dvs. Ne bazăm pe interesul nostru legitim de a încheia sau aduce la îndeplinire contractele la care Asociația este parte (art. 6.1 (f) GDPR).
 • Dacă utilizați website-ul Asociației
Ne face plăcere că ne vizitați website-ul și sperăm că veți găsi conținutul său util. E bine de știut că, atunci când accesați website-ul nostru, reținem anumite informații care vă privesc, precum adresa IP pe care o folosiți pentru conectare, data și ora de conectare, ce accesați pe website-ul nostru, sau anumite detalii privind echipamentul pe care îl folosiți pentru conectarea la website-ul nostru. Folosim aceste informații în principal pentru a asigura funcționarea website-ului nostru, pentru a monitoriza traficul pe acesta, pentru a îmbunătăți conținutul website-ului și pentru remedierea perturbărilor și din motive de securitate. După caz, pentru a folosi datele Dvs. la interacțiunea cu website-ul nostru ne întemeiem pe acordul Dvs. (art. 6.1 (a) GDPR) sau pe interesul nostru legitim de a ne desfășura activitatea printr-un website sigur (art. 6.1 (f) GDPR). Veți putea găsi mai multe detalii despre cum utilizăm datele privind traficul pe website-ul nostru în politica noastră de cookies. Dacă doriți să ne scrieți folosind formularul de contact din website-ul nostru, toate informațiile ajung la noi, în contul de email corespunzător adresei [office@asociatiaayan.ro]. În general, vă încurajăm să ne trimiteți informații minime despre chestiunea care vă interesează, urmând ca detaliile să le discutăm ulterior, când vă vom contacta noi. Vom utiliza aceste informații pe baza acordului Dvs. în acest sens (art. 6.1 (a) GDPR). Încercăm în permanență să îmbunătățim ceea ce facem. Când parcurgeți paginile website-ului nostru, vom putea folosi unele cookies pentru a analiza și documenta modul în care interacționați cu paginile website-ului nostru, cu singurul scop de a vedea ce este de interes pentru cei care ne urmăresc. Astfel, ne vom putea adapta conținutul comunicărilor noastre la ceea ce este important pentru Dvs. Vedeți politica noastră de cookies pentru a înțelege mai bine cum funcționează acest proces. Vom utiliza datele Dvs. în acest mod numai pe baza interesului nostru legitim de a structura conținutul paginilor website-ului nostru conform nevoilor reale cărora trebuie să le răspundă (art. 6.1 (f) GDPR). Păstrăm, pentru scurt timp după ce ne accesați website-ul, fișiere jurnal care includ detalii despre vizita Dvs., pe care le folosim pentru detectarea și analiza perturbărilor și tentativelor de atac, precum și pentru analizele noastre în vederea optimizării conținutului website-ului nostru. Facem aceste lucruri bazându-ne pe interesul nostru legitim de a păstra website-ul nostru sigur și potrivit față de interesele Dvs. (art. 6.1 (f) GDPR).
 • Dacă interacționați cu paginile noastre de rețele sociale
Pentru a facilita comunicarea cu persoanele interesate de activitatea noastră, precum și pentru a ne putea face cunoscută activitatea în mediul online, am deschis pagini proprii în rețeaua socială Facebook. Pe această pagină interacționăm cu dumneavoastră atunci când reacționați la postările sau comentariile noastre sau la cele ale altora care se referă la noi, sau, în fine, când ne transmiteți mesaje. Avem acces la informațiile pe care alegeți să ni le transmiteți, dar și la informații precum cele din profilul Dvs., din alte postări și comentarii ale Dvs. și în general la informații clasificate drept publice de Dvs. sau de pagina Dvs. de pe acea rețea socială, de la numele și imaginea Dvs. până la orice alt tip de informație faceți publică. Utilizăm aceste date și informații pe baza interesului nostru legitim de a interacționa cu persoanele interesate de activitatea noastră, precum și de a ne face disponibili pentru persoanele care ar avea nevoie de sprijinul nostru (art. 6.1 (f) GDPR).
 • Dacă v-ați abonat la comunicările noastre periodice
Vă putem transmite informări legate de activitatea noastră, stadiul proiectelor noastre, comunicate de presă, documente de poziție, invitații la evenimente și în general informații pe care le considerăm noi utile, față de obiectivele noastre, folosind doar adresa Dvs. de email. Vom transmite aceste comunicări numai dacă v-ați dat consimțământul în mod expres pentru aceasta (art. 6.1 (a) GDPR), indiferent de natura informației. Vă puteți retrage consimțământul oricând, exprimându-vă opțiunea de a nu mai primi corespondență electronică de la noi printr-un clic pe link-ul de dezabonare (unsubscribe) din mesajele noastre electronice sau trimițându-ne un email la [office@asociatiaayan.ro].
 • Dacă sunteți voluntar al Asociației
Sunteți foarte important(ă) pentru noi, așa că vă ținem informați cu privire la activitatea noastră și cu proiectele în care sunteți implicat(ă) sau în care vă veți putea implica folosind datele Dvs. de contact. Facem acest lucru pe baza interesului nostru legitim de a vă ține la curent cu ce facem (art. 6.1 (f) GDPR). Este posibil ca în unele situații să fie nevoie să informăm unele autorități publice sau alte persoane care intervin în activitățile sau proiectele noastre, sau publicul în general, în legătură cu Dvs., în calitatea Dvs. de voluntar al Asociației. Dacă e vorba de autorități publice, vă asigurăm că le vom transmite doar informațiile pe care ni le solicită și numai dacă ne asigurăm că au motive întemeiate să ni le ceară, respectiv pe baza obligațiilor noastre legale ținând de activitatea noastră (art. 6.1 (c) GDPR). Atunci când transmitem informații despre Dvs. către alte persoane implicate în proiectele noastre, sau când publicăm informații despre proiectele sau inițiativele noastre, vom reduce pe cât de mult posibil informațiile ce vă privesc ce sunt comunicate, chiar până la a le elimina cu totul, atunci când este posibil. Ca regulă, atunci când decidem să publicăm un material privind activitatea noastră, nu vom menționa numele voluntarilor implicați sau vom menționa numai inițialele numelor acestora, fără a transmite și alte date care ar permite identificarea persoanei voluntarului. Dacă vom transmite date ale Dvs., o vom face pe baza interesului nostru legitim de a ne face cunoscută activitatea și proiectele (art. 6.1 (f) GDPR). Dacă însă aveți un rol în desfășurarea activității noastre, e posibil să fie nevoie să transmitem informațiile Dvs. de contact (nume, telefon sau adresă email, adresă de corespondență) către alte persoane care ne susțin în eforturile noastre (de ex., furnizori de servicii, experți, avocați, consultanți). Vom face acest lucru pe baza pe baza interesului nostru legitim de a ne desfășura activitatea (art. 6.1 (f) GDPR).
 • Dacă ați donat Asociației sau vă gândiți să o faceți
În spirit de deplină transparență, vă ținem informați cu privire la proiectele noastre ca să vedeți cum cheltuim fondurile pe care ni le puneți la dispoziție, folosind datele Dvs. de contact. Dacă vă gândiți să donați Asociației pentru susținerea activităților sale, vom folosi datele Dvs. de contact ca să vă transmitem informații privind calitatea de donator. Aceste comunicări sunt prelucrări ale datelor Dvs. pe care le efectuăm pe baza interesului nostru legitim de a căuta surse de finanțare pentru a ne îndeplini activitatea (art. 6.1 (f) GDPR). Mai putem utiliza datele Dvs. în scopuri financiar-contabile, pentru a înregistra și justifica veniturile noastre, pe baza obligațiilor noastre legale (art. 6.1 (c) GDPR).
 • Dacă sunteți în oricare dintre categoriile de mai sus
Mai utilizăm datele pe care ni le puneți la dispoziție în vederea respectării obligațiilor noastre legale în materie de arhivare și păstrare de documente (art. 6.1 (c), art. 9.2 (j) GDPR), care se referă de obicei la ceea ce facem ca să ne respectăm obligațiile legale. Având în vedere obiectivele noastre, ne dorim să efectuăm studii de natură statistică sau științifică folosind datele și informațiile pe care le strângem în activitatea noastră, dacă ni se va părea util pentru susținerea obiectivelor Asociației. Ne dorim să folosim datele pe care ni le puneți la dispoziție sau care se referă la Dvs. în acest sens. Vom efectua această activitate pe baza interesului nostru legitim de a efectua analize statistice și științifice (art. 6.1 (f), art. 9.2 (j) GDPR). Activitatea noastră este de a susține interesele celor care au nevoie, însă ne așteptăm că vor exista situații în care va trebui să folosim datele și informațiile pe care le avem de la Dvs. sau în legătură cu Dvs. pentru a ne susține sau apăra interesele, pe baza interesului nostru legitim de a ne apăra, exercita sau constata drepturile (art. 6.1 (f), art. 9.2 (f) GDPR). În fine, atunci când vom primi o solicitare de la Dvs. în legătură cu drepturile Dvs. potrivit legislației de protecția datelor, vă vom răspunde la solicitare pe baza obligației noastre legale în acest sens (art. 6.1 (c) GDPR). 4. Cum vă acordați și vă puteți retrage consimțământul pentru utilizarea datelor Dvs. Cel mai adesea, folosim date și informații legate de Dvs. pe baza acordului Dvs. în acest sens. Atunci când vă cerem în mod direct date sau informații care vă privesc, va fi necesar să ne transmiteți toate informațiile pe care le solicităm; în caz contrar, e posibil să nu ne putem desfășura activitatea. Trebuie să știți că vă puteți retrage oricând acest acord, iar noi nu vom mai utiliza datele Dvs. din acel moment, cel puțin în cazurile în care ne întemeiam pe acordul Dvs. În orice caz, nu vom putea relua activitățile noastre îndeplinite dinainte de retragerea consimțământului Dvs., care vor rămâne în vigoare. Vă veți putea retrage acordul pentru utilizarea datelor și informațiilor Dvs. de către Asociație în cea mai ușoară modalitate pe care o veți avea la îndemână. Dacă doriți, ne puteți scrie la [office@asociatiaayan.ro] sau puteți lua legătura cu persoanele Dvs. de contact din Asociație pentru a vă retrage acordul. 5. Cum utilizăm datele unor terțe persoane În majoritatea cazurilor, ne desfășurăm activitatea în legătură cu persoane cu care nu avem contact direct, cel puțin nu în primă fază. Primim date care se referă la aceste persoane de la contactele noastre, care pot fi aparținători ai acelor persoane sau pot avea alte relații cu ele. Ne așteptăm că, atunci când ne transmiteți datele unei alte persoane, fie sunteți responsabil pentru acea persoană (de ex., ca părinte sau tutore), fie ați informat cel puțin acea persoană că urmează să luați legătura cu Asociația și că urmează să ne transmiteți informații despre aceste persoane. În unele cazuri, va fi chiar necesar ca acele persoane să își exprime consimțământul pentru a ne permite să utilizăm datele lor în demersurile noastre. În orice caz, va fi necesar să transmiteți această Politică de Confidențialitate către acele persoane pe care le reprezentați. De cele mai multe ori, nu vom putea informa în mod direct toate persoanele ale căror date le utilizăm în activitatea noastră; de cele mai multe ori, nu vom avea un contact direct cu acele persoane care să ne permită să le informăm. În alte ocazii, dacă le-am informa, le-am aduce la cunoștință că sunt efectuate demersuri împotriva sau în legătură cu ele, ceea ce ar putea afecta în mod grav demersurile noastre. În aceste cazuri, vom considera suficient, pentru scopurile informarii acelor persoane, faptul ca facem publica această Politică de Confidențialitate pe website-ul nostru, ea fiind accesibilă oricăror persoane interesate. În momentul în care intrăm în contact direct cu persoanele respective, vom transmite această Politică de Confidențialitate. 6. Cât timp păstrăm informațiile și datele Dvs. În general, păstrăm datele dumneavoastră numai atât timp cât ele ne sunt necesare pentru îndeplinirea activităților pentru care ni le transmiteți. În unele cazuri, însă, legea ne obligă să păstrăm anumite informații și date care vă privesc pentru termene legale de păstrare, care sunt în general stabilite în scopuri de arhivare. De asemenea, este posibil să fim nevoiți să păstrăm unele date și informații referitoare la dumneavoastră pentru a ne susține și proteja interesele proprii, însă nu vom face aceasta pentru mai mult de 3 ani de la încetarea raporturilor dintre noi. Dacă sunteți membri ai Asociației, vom păstra datele dumneavoastră atât timp cât ne sunteți alături în calitate de membru. Odată ce nu mai sunteți membru al Asociației, vom păstra unele date ale dumneavoastră numai atunci când trebuie să facem acest lucru potrivit legii și intereselor noastre. Nu credem că va fi nevoie să păstrăm informații despre dumneavoastră în calitate de membru al Asociației pentru mai mult de 10 ani după încetarea calității Dvs. de membru. Dacă ne implicăm alături de Dvs. într-o situație de posibil malpraxis sau pentru altfel de ajutor, vom păstra informații care se referă la Dvs. până la epuizarea demersurilor noastre (de ex., până la finalizarea procedurilor judiciare) și pentru o durată de până la 5 ani după aceasta. Același lucru e valabil și dacă sunteți un cadru medical sau altă persoană implicată în demersurile noastre. Dacă însă solicitați sprijinul Asociației, iar noi nu vi-l putem acorda, indiferent de motiv, vom păstra datele primite de la dumneavoastră pentru cel mult 12 luni din momentul în care ni le puneți la dispoziție. Aceasta ne este de ajutor în principal pentru a ne putea conforma cerințelor de natură financiar-fiscală care ne sunt aplicabile ca Asociație, mai ales în cazul în care angajăm cheltuieli legate de solicitarea dumneavoastră, pe care trebuie apoi să le putem justifica față de autorități. Dacă sunteți donatori ai Asociației, vom păstra datele Dvs. pentru atât timp cât avem nevoie de ele pentru a justifica încasările primite de la Dvs., însă nu mai mult de 10 ani după exercițiul financiar în care primim donația Dvs. Dacă sunteți voluntar al Asociației, vom păstra datele Dvs. pe durata colaborării noastre și până la 12 luni după aceea. Similar, dacă sunteți sau reprezentați un partener contractual al Asociației, vom păstra datele Dvs. pe durata colaborării noastre și până la 12 luni după aceea. Atunci când ne bazăm pe acordul Dvs. pentru a utiliza datele Dvs., de ex., pentru comunicări către Dvs. sau pentru utilizarea unor date de sănătate, vom păstra datele până când vă retrageți acordul, în principiu. În fine, păstrăm datele înregistrate prin website-ul nostru, inclusiv cele înregistrate prin cookies folosite pe acesta, pentru durate de timp diferite, conform politicii noastre de cookies disponibile la acest link. 7. Cui transmitem datele Dvs. Transmitem informații primite de la Dvs. către partenerii și furnizorii de servicii ai Asociației ca să ne putem îndeplini activitatea. Aceștia vor utiliza, la rândul lor, datele primite de la noi pentru a-și îndeplini serviciile contractate de către noi, pe bază de documentație adecvată și potrivit interesului nostru legitim de a ne îndeplini activitățile în beneficiul Dvs. (art. 6.1 (f) GDPR). Furnizorii noștri obișnuiți de servicii includ avocați, consultanți și experți angajați de Asociație pentru a-și îndeplini activitatea, precum și instanțe judiciare, autorități administrative (de ex., Colegiul Medicilor), alte cadre medicale și alte autorități publice, sau cenzorii ori auditorii Asociației. Vom mai transmite asemenea date și informații și către alte organizații non-guvernamentale, în vederea realizării scopurilor pe care le urmărim (de ex., pentru studii științifice sau statistice privind domeniul nostru de activitate). În fine, putem transmite unele date și informații și către diverse organisme media, jurnaliști, sau pe rețele sociale precum Facebook, în baza interesului nostru legitim de a face cunoscută activitatea noastră (art. 6.1 (f) GDPR). E posibil să transmitem datele Dvs. și către finanțatorii noștri, pentru a justifica cheltuielile efectuate din sumele primite de la aceștia, sau altfel către public în rapoartele noastre de activitate. Vom căuta tot timpul să limităm informațiile care se referă la Dvs. atunci când le facem publice. Nu transmitem date și informații care se referă la Dvs. în afara Uniunii Europene. Cu toate acestea, vă atragem atenția asupra faptului că o serie de date postate pe platformele Facebook ar putea fi transferate de acestea în afara Spațiului Economic European, potrivit detaliilor disponibile în politicile de prelucrare de date ale acestor companii, pe care le puteți consulta la link-urile indicate în Secțiunea următoare. 8. Rețele sociale și alți furnizori de servicii online  Folosim, în activitatea noastră, rețele sociale și diverși furnizori de servicii online (vedeți și politica noastră de cookies disponibilă la acest link). Potrivit regulilor aplicabile în materie de protecția datelor, suntem operatori asociați cu acești furnizori, însă nu suntem responsabili pentru ce fac acești operatori cu datele care se referă la Dvs. Dacă aveți vreo nelămurire legată de cum folosesc operatorii de servicii online datele Dvs., e posibil ca doar aceștia să vă poată răspunde la ea. Am integrat în website-ul nostru anumite componente ale unor operatori terți de servicii online, precum rețelele sociale sau diverse alte tipuri de servicii online (precum Google Analytics). Acestea ne servesc anumitor obiective pe care le urmărim în legătură cu website-ul nostru (precum monitorizarea traficului pentru îmbunătățirea website-ului). Este însă posibil ca, prin aceste componente, operatorii menționați să preia informații care se referă la Dvs. și să le utilizeze în scopuri proprii, diferite de cele urmărite de noi. În cazul rețelelor sociale, dacă aveți un cont la acestea, iar acesta este deschis sau activat în timpul în care utilizați website-ul nostru, activitatea Dvs. pe website-ul nostru va fi înregistrată de rețeaua socială ca activitate a contului Dvs. de pe acea rețea socială. Subliniem că acestea nu au legătură cu activitatea Asociației; pentru întrebări legate de activitatea rețelelor sociale cu datele Dvs., vă încurajăm să le scrieți acestora direct. Vă punem la dispoziție mai jos link-uri către politicile de confidențialitate ale rețelelor sociale pe care le folosim ca să vedeți cum utilizează datele Dvs. pe care ni le puneți la dispoziție:
https://www.facebook.com/policy.php
Pentru mai multe detalii despre cele de mai sus, vedeți și politica noastră de cookies disponibilă la acest link. 9. Ce drepturi aveți în legătură cu datele dvs. pe care le utilizăm   Conform legii, beneficiați de următoarele drepturi legate de felul în care utilizăm datele Dvs. cu caracter personal: 9.1 Dreptul de acces la datele Dvs. pe care le utilizăm în activitatea noastră Puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Exercitându-vă acest drept veți primi gratuit o copie a datelor cu caracter personal utilizate de Asociație, precum și, contra cost, orice copii suplimentare ale acestora. 9.2 Dreptul la rectificarea datelor Dvs. Puteți să ne solicitați să modificăm datele Dvs. cu caracter personal despre care aveți știință că sunt incorecte ori, după caz, să completăm datele Dvs. care sunt incomplete. 9.3 Dreptul la ștergerea datelor Dvs. Puteți solicita ștergerea datelor Dvs. cu caracter personal atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am obținut și le prelucrăm; sau (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și noi nu le mai putem utiliza potrivit altor temeiuri legale; sau (iii) am utilizat datele Dvs. într-o modalitate contrară legii; sau, în fine, (iv) când avem obligația de a șterge datele Dvs. potrivit legilor aplicabile, iar noi nu am făcut-o din proprie inițiativă. 9.4 Dreptul de a vă retrage consimțământul privind utilizarea datelor Dvs. de către noi Puteți să vă retrageți oricând consimțământul pe care ni l-ați acordat pentru utilizarea datelor Dvs. Vă informăm că în acest caz, însă, nu vom putea desființa sau revoca unele dintre activitățile noastre în care am folosit datele Dvs. înainte ca dumneavoastră să vă retrageți consimțământul. Vă mai aducem la cunoștință că vă puteți retrage consimțământul oricând pentru primirea de comunicări de la noi, exprimându-vă opțiunea de a nu mai primi corespondență electronică de la noi printr-un clic pe link-ul de dezabonare (unsubscribe) din mesajele noastre electronice sau trimițându-ne un email la [office@asociatiaayan.ro]. 9.5 Dreptul de opoziție față de utilizarea datelor Dvs. de către Asociație Dacă nu sunteți de acord cu felul în care utilizăm datele Dvs., vă puteți opune oricând prelucrărilor noastre de date când ele sunt bazate pe interesul nostru legitim, din motive care țin de situația Dvs. specifică. Pentru detalii cu privire la prelucrările pe care le realizăm în interes legitim, va rugăm să consultați secțiunea 3 de mai sus. 9.6 Dreptul de a restricționa modul în care utilizăm datele Dvs. Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal dacă: (i) contestați corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor în cauză; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) datele nu ne mai sunt necesare prelucrării, dar Dvs. ni le solicitați pentru o acțiune în instanță; respectiv (iv) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă drepturile legitime ale Asociației (ca operator de date) prevalează asupra drepturilor Dvs. în calitate de persoană vizată. 9.7 Dreptul la portabilitate Puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să vă furnizăm datele Dvs. cu caracter personal pe care le-am primit de la dumneavoastră într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. De asemenea, dacă ne solicitați anume, putem să transmitem datele Dvs. cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic. Vă veți putea exercita dreptul la portabilitate numai dacă (cumulativ): (i) prelucrarea noastră se realizează prin mijloace automate; și (ii) prelucrarea se realizează în baza consimțământului Dvs. sau pentru a executa un contract cu Dvs. 9.8 Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri Vă aducem la cunoștință că aveți acest drept, dar și că nu efectuăm asemenea prelucrări ale datelor Dvs. Dacă o vom face în viitor, vă vom informa în acest sens prin actualizarea acestei politici de confidențialitate. 9.9 Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Sperăm că, dacă aveți orice nemulțumire sau întrebare legată de felul în care utilizăm datele Dvs., ne veți contacta; ne angajăm să luăm măsuri pentru a vă răspunde solicitărilor Dvs. și pentru a remedia orice aspect cu care nu sunteți de acord. Puteți, însă, să depuneți o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile. Iată datele de contact ale Autorității: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poştal 010336 Bucureşti, România anspdcp@dataprotection.ro Precizăm că, în cazul în care exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, acest lucru nu va afecta (i) prelucrările de date pe care le-am efectuat înainte de exercitarea drepturilor Dvs.; sau (ii) prelucrările datelor Dvs. care nu se bazează pe consimțământul Dvs.
 • Cum puteți intra în legătură cu noi în legătură cu datele Dvs. pe care le utilizăm
Pentru a intra în legătură cu noi pentru informații privind felul în care utilizăm datele Dvs. sau pentru a exercita unul sau mai multe dintre drepturile indicate în această Politică de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa [office@asociatiaayan.ro] sau prin poștă la adresa noastră din [Bd Ferdinand 47, Râmnicu Vâlcea].
 • Versiunile acestei politici de confidențialitate 
Această Politică de Confidențialitate a fost emisă la data de 09/06/2021.