Politica de utilizare Cookie

Politica de utilizare Cookie

ASOCIAȚIA AYAN: POLITICA REFERITOARE LA MODULELE COOKIE

1. INTRODUCERE. INFORMAȚII GENERALE DESPRE ACEST DOCUMENT

Această declarație a fost întocmită de Asociația Ayan, în calitate de operator de date, cu privire la modulele de cookies plasate prin website-ul www.asociatiaayan.ro (“Site-ul”). Asociația Ayan este o asociație care funcționează conform legilor din România și își are sediul în Râmnicu-Vâlcea, str. Ferdinand nr. 47, Jud. Vâlcea (“Asociația Ayan” sau “noi”, inclusiv prin derivate).

Prin această declarație dorim să informăm utilizatorii Site-ului nostru cu privire la utilizarea de module cookie pe Site-ul nostru, precum și cu privire la activitățile de prelucrare a datelor efectuate prin aceste cookie-uri. În acest document, prin cookie-uri avem în vedere cookies și alte tehnologii similare, controlate de noi sau plasate de terțe părți cu care colaborăm, potrivit celor arătate în această declarație. 

2. CE SUNT COOKIE-URILE?

Un cookie este un fișier simplu, de dimensiuni reduse, format din litere și numere, transmis împreună cu paginile Site-ului nostru și stocat de browser-ul Dvs. în computerul Dvs. sau în oricare alt dispozitiv pe care îl utilizați pentru navigarea pe Site-ul nostru. În cazul în care reveniți pe Site-ul nostru ulterior, noi sau terțele părți care controlează cookie-urile de pe Site-ul nostru putem avea acces la informațiile stocate în modulele instalate pe echipamentele Dvs.

Cookie-urile în sine nu necesită date cu caracter personal pentru a funcționa și, în majoritatea cazurilor, nu identifică utilizatorii de internet, deoarece informațiile colectate prin intermediul cookie-urilor nu sunt de natură să conducă la identificarea utilizatorilor de internet. Cu ajutorul cookie-urilor, pot fi colectate însă următoarele tipuri de informații: adresă IP, date de localizare geografică, date privind sistemul de operare utilizat de dispozitivul Dvs., diverse date privind dispozitivele utilizate de Dvs. pentru navigarea pe internet, informații privind vizitele pe Site-ul nostru (de ex., numărul de vizite, timpul petrecut pe Site, modul de accesare a Site-ului, comportamentul Dvs. pe Site-ul nostru), diverse date de trafic. 

În funcție de durata lor, modulele cookie sunt cookie-uri de sesiune și cookie-uri persistente. Modulele cookie de sesiune au o durată de stocare limitată la durata unei sesiuni de vizitare a site-ului de către utilizator. La finalizarea sesiunii sau la închiderea browser-ului, informațiile stocate sunt șterse. Cookie-urile persistente sunt stocate în dispozitivul unui utilizator pentru o perioadă variabilă de timp, mai lungă decât durata unei sesiuni de vizitare a site-ului, și nu sunt șterse la închiderea sesiunii sau a browser-ului, ci la expirarea unei durate specifice, așa cum am indicat în această declarație.

3. CE SUNT COOKIE-URILE PLASATE DE PĂRȚI TERȚE (CUNOSCUTE SUB NUMELE DE “COOKIE-URI TERȚE”)?

Vă atragem atenția asupra faptului că unele caracteristici de pe Site-ul nostru, precum preluarea de conținut de pe alte site-uri, sunt furnizate prin intermediul unor terțe părți/furnizori. Pentru funcționarea acestora, terțele părți pot plasa cookie-uri proprii pe Site-ul nostru (denumite în continuare “cookie-uri terțe părți”, deoarece acestea nu sunt plasate de către noi).

Vă asigurăm că aceste terțe părți trebuie, la rândul lor, să respecte reglementările aplicabile în legătură cu prelucrările de date. În același timp, terțele părți sunt pe deplin și exclusiv responsabile de felul în care colectează și utilizează datele Dvs. pe care le colectează prin Site-ul nostru. Am inclus mai jos, în secțiunea “Ce cookie-uri sunt utilizate pe Site-ul nostru?”, detalii despre cookie-urile terțe părți utilizate pe Site-ul nostru, împreună cu detalii despre terțele părți în cauză și link-uri către politicile de confidențialitate aplicabile ale terțelor părți, inclusiv modul în care aceste terțe părți gestionează plasarea și utilizarea cookie-urilor. 

4. CONSIMȚĂMÂNTUL DUMNEAVOASTRĂ

Când vizitați Site-ul nostru pentru prima dată, veți observa o fereastră pop-up care va include unele informații despre cookie-urile utilizate pe Site-ul nostru. Folosind controalele din această fereastră veți putea gestiona potrivit dorințelor Dvs. funcționarea fiecărei categorii de cookie-uri de pe Site-ul nostru, așa cum este descris în fereastra pop-up. Cookie-urile strict necesare pentru funcționarea Site-ului nostru vor opera însă direct, fără consimțământul Dvs., pentru a ne permite să vă oferim accesul la Site-ul nostru în condiții de utilizare normală.

De asemenea, puteți dezactiva utilizarea cookie-urilor prin intermediul browser-ului Dvs., dar vă rugăm să rețineți că este posibil ca, în acest caz, unele părți ale Site-ului nostru să nu mai funcționeze corect. În fine, nu excludem nici ca configurațiile browser-ului Dvs. să nu fie pe deplin eficace în gestionarea cookie-urilor utilizate pe Site-ul nostru, ceea ce poate duce la instalarea cookie-urilor de pe Site-ul nostru pe echipamentul Dvs., fără ca aceasta să reprezinte în orice fel vreo încălcare a legislației aplicabile de către noi, terțele părți care administrează cookie-uri de pe Site-ul nostru, sau operatorii browser-elor Dvs.   

5. CE COOKIE-URI UTILIZEAZĂ ACEST SITE?

5.1 COOKIE-URI STRICT NECESARE

Cookie-urile strict necesare sunt esențiale pentru buna funcționare a Site-ului. Acestea permit utilizarea funcțiilor de bază ale Site-ului, cum ar fi navigarea pe pagină și accesul la zonele securizate ale Site-ului. Site-ul nu poate funcționa corespunzător fără aceste cookie-uri. Putem plasa aceste cookie-uri fără consimțământul Dvs., în conformitate cu legislația aplicabilă. 

Site-ul nostru folosește următoarele cookie-uri strict necesare:

NumePerioda stocării FuncțieDate utilizate
viewed_cookie_policy,
PHPSESSID
11 luni
durata sesiunii
Cookie-ul este setat de pluginul GDPR Cookie Consent și este utilizat pentru a stoca dacă utilizatorul a consimțit sau nu utilizarea cookie-urilor. Nu stochează date personale.

Cookie functional nativ website`uri si aplicatii PHP pentru a identifica un user
Identificare device si stocare consimțământul

Nu salveaza date personale

Datele colectate prin cookie-urile necesare incluse pe Site-ul nostru nu sunt dezvăluite niciunor terțe părți. 

5.2 COOKIE-URI FUNCȚIONALE

Cookie-urile funcționale de pe Site-ul nostru au drept scop să ușurează vizitarea și utilizarea Site-ului nostru. Prin acestea, Site-ul nostru păstrează preferințele dumneavoastră de utilizator și astfel nu este necesar să introduceți aceleași informații de fiecare dată când accesați Site-ul nostru. Nu vom utiliza însă cookie-uri funcționale fără permisiunea Dvs. exprimată prin controalele din fereastra pop-up deschisă la prima utilizare a Site-ului nostru. 

Site-ul nostru folosește următoarele cookie-uri funcționale:

NumePăstrareFuncțieDate utilizate
comment_author_[hash], comment_author_email_[hash],
comment_author_url_[hash]


YSC
12 luni

durata sesiunii
Date identificare user pentru comentarii pe pagina noastra.
Aceste cookie-uri sunt setate de Youtube și sunt utilizate pentru a urmări vizualizările videoclipurilor încorporate.
Nume, adresa email si website


Nu salveaza date personale

Datele colectate prin cookie-urile funcționale incluse pe Site-ul nostru nu sunt dezvăluite niciunor terțe părți. 

5.3 COOKIE-URI ANALITICE

Cookie-urile analitice de pe Site-ul nostru urmăresc să optimizeze experiența Dvs. de utilizare a Site-ului nostru. Prin cookie-urile analitice obținem informații legate de utilizarea Site-ului nostru. Nu vom utiliza însă cookie-urile analitice fără permisiunea Dvs. exprimată prin controalele din fereastra pop-up deschisă la prima utilizare a Site-ului nostru.

Site-ul nostru web utilizează următoarele module cookie-uri analitice:

umePăstrareFuncțieDate utilizate
_ga, _ga_VS2Q4RESDB24 luniRetine informatii anonime despre interactiunea utilizatorului cu site-ul (exemplu: timpul si data interactiunii cu diverse materiale de marketing sau pagini care au adus utilizatorul pe site).
Click aici pentru detalii

5.4 COOKIE-URI TERȚE PĂRȚI ȘI BUTOANE PENTRU REȚELE SOCIALE

5.4.1 Rețele sociale

Pe Site-ul nostru am inclus butoane pentru Facebook pentru a promova paginile web ale Site-ului nostru (de exemplu, “like”) pe rețelele sociale precum Facebook. Aceste butoane funcționează folosind componente de cod care provin chiar de la rețelele sociale. Aceste coduri plasează modulele cookie sau tehnologiile similare ale rețelelor sociale de îndată ce ați utilizat butoanele respective. Aceste butoane de rețele sociale pot stoca și procesa anumite informații, astfel încât, de exemplu, o reclamă personalizată să poată fi afișată pentru dumneavoastră pe alte site-uri pe care le vizitați.

Nu suntem răspunzători de prelucrările de date pe care le efectuează rețelele sociale ca urmare a utilizării de către Dvs. a butoanelor de rețele sociale. Pentru a vedea modalitatea în care rețelele sociale utilizează datele Dvs. cu caracter personal pe care le obțin utilizând cookie-urile și tehnologiile similare de pe Site-ul nostru, vă rugăm să citiți declarațiile de confidențialitate ale acestor rețele (care se pot schimba în mod regulat).

Rețelele sociale Facebook se află în Statele Unite, iar  declarațiile lor  de confidențialitate și politicile privind modulele cookie sunt disponibile la:

https://www.facebook.com/policy.php și https://www.facebook.com/policy/cookies/

5.4.2 Cookie-uri ale unor terțe părți 

În prezent, Site-ul nostru nu folosește cookies ale unor terțe părți.

6. CE DREPTURI AVEȚI ÎN LEGĂTURĂ CU DATELE DUMNEAVOASTRĂ PE CARE LE UTILIZĂM

Beneficiați de mai multe drepturi legate de felul în care utilizăm datele Dvs. cu caracter personal în legătură cu funcționarea modulelor cookie de pe Site-ul nostru. Veți găsi în Politica noastră de Confidențialitate disponibilă – aici – detalii despre drepturile Dvs., respectiv (i) dreptul de acces; (ii) dreptul de rectificare; (iii) dreptul de ștergere; (iv) dreptul de a vă retrage consimțământul; (v) dreptul de opoziție; (vi) dreptul de restricționare; (vii) dreptul la portabilitate; (viii) dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat (inclusiv prin profilare); (ix) dreptul de a depune o plângere la autorități.

Cât privește cookie-urile terțe părți de pe Site-ul nostru, aveți aceleași drepturi ca mai sus, însă față de terțele părți care sunt responsabile pentru cookie-urile plasate pe Site-ul nostru. Veți găsi detalii despre aceste drepturi, precum și despre modalitățile în care vi le puteți exercita, în politicile de confidențialitate ale terțelor părți prezentate în Secțiunile 5.3 (Cookie-uri analitice) și 5.4 (Cookie-uri terțe părți și butoane pentru rețele sociale) de mai sus.

7. Unde pot fi transmise informațiile colectate prin intermediul cookie-urilor?

Datele colectate prin intermediul cookie-urilor pot fi transmise către următoarele categorii de destinatari: reprezentanți ai Asociației Ayan sau ai altor persoane fizice sau juridice care prelucrează date cu caracter personal în numele Asociației Ayan în calitate de persoane împuternicite (cum ar fi furnizorul nostru de servicii IT), precum și către terțe părți care plasează cookie-uri pe site-ul nostru, după cum este descris mai sus. 

Datele Dvs. colectate prin cookie-urile pe care le controlăm noi nu sunt transferate în afara Uniunii Europene/ Spațiului Economic European. În același timp, vă atragem atenția asupra faptului că terțele părți care au instalat cookie-uri pe Site-ul nostru pot transmite datele colectate prin intermediul acestor cookie-uri către țări din Uniunea Europeană/ Spațiul Economic European sau din afara Uniunii Europene/ Spațiului Economic European, după cum este descris în declarațiile de confidențialitate ale terților, indicate mai sus în Secțiunea 5. De asemenea, declarațiile de confidențialitate menționate anterior conțin informații cu privire la garanțiile adecvate sau corespunzătoare și la mijloacele de a obține o copie a acestora sau cum pot fi accesate.

8. Activarea/dezactivarea și ștergerea modulelor cookie

Puteți utiliza instrumentul nostru de gestionare a consimțământului pentru a permite sau a refuza cookie-urile.

Puteți utiliza browser-ul de internet pentru a șterge automat sau manual cookie-urile instalate pe echipamentele Dvs. de navigare pe internet. De asemenea, puteți specifica în aceste browser-e că anumite module cookie nu pot fi plasate. Este însă posibil ca intervențiile efectuate prin browser-ele Dvs. să nu fie întru totul eficace pentru a gestiona cookie-urile de pe Site-ul nostru.  

Aveți și opțiunea de a modifica setările browser-elor de internet pe care le folosiți pentru navigare pe internet, astfel încât să primiți un mesaj de fiecare dată când este plasat un modul cookie. Pentru mai multe informații despre aceste opțiuni, consultați instrucțiunile din secțiunea Ajutor din browser-e:

• Setări cookie pentru Internet Explorer – Internet Explorer;

• Setări cookie pentru Firefox – Firefox;

• Setări cookie pentru Chrome – Chrome;

• Setări cookie pentru Safari – Safari;

• Setări cookie pentru Edge – Edge;

• Setări cookie pentru Opera – Opera.

Pentru mai multe detalii despre cookie-uri, puteți vizita www.allaboutcookies.org sau www.youronlinechoices.eu, care conțin informații suplimentare despre viața Dvs. online.

Dacă ștergeți cookie-urile din browserul dvs., acestea vor fi plasate din nou, pe baza consimțământului Dvs., atunci când vizitați din nou Site-ul nostru.

9. Informații de contact

Pentru a intra în legătură cu noi pentru informații privind felul în care utilizăm datele Dvs. sau pentru a exercita unul sau mai multe dintre drepturile indicate în această Politică privind Modulele Cookie, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa [office@asociatiaayan.ro] sau prin poștă la adresa noastră din [Bd Ferdinand 47, Râmnicu Vâlcea].

10. Versiunile acestei declarații privind modulele cookie 

Această declarație privind modulele cookie de pe Site-ul nostru a fost emisă la data de 09/06/2021.